CentreVic presenta www.vicreactiva.cat, una innovadora eina que pretén facilitar la implantació de nova activitat comercial al centre de Vic


CENTREVIC PRESENTA WWW.VICREACTIVA.CAT, UNA INNOVADORA EINA QUE PRETÉN FACILITAR LA IMPLANTACIÓ DE NOVA ACTIVITAT COMERCIAL AL CENTREVIC

Vic Reactiva és una web de consulta molt àmplia dirigida a inversors i emprenedors però també als comerciants ja establerts

 L’objectiu és que el futur empresari pugui trobar oportunitat de negoci al centre de Vic amb les màximes facilitats i tenint una visió general de la realitat socio-econòmica i comercial de la capital d’Osona

 

L’Associació de comerciants de CentreVic presenta www.vicreactiva.cat, una eina de consulta útil per fomentar la implantació de nova activitat comercial al centre de Vic.

 Vic Reactiva pretén donar tots els arguments possibles per vendre Vic com un bon espai per invertir. Entre tots els punts, es destaquen unes dades bàsiques de la ciutat, el mix comercial, de restauració i serveis actualitzat de la zona, un estudi de valoració de l’eix comercial i del perfil del comprador, els locals més estratègics i que actualment estan buits, agrupa els tràmits d’obertura que es demanen des de l’Ajuntament, hi ha una referència de les franquícies, cadenes i grups que hi han al centre, entre d’altres.

 L’Associació, que no té referències a nivell de Catalunya que hi hagi una web d’aquestes característiques, considera “necessari comercialitzar-nos com una ciutat amb moltes possibilitats de negoci per no perdre competitivitat i evitar fugues” i creu que “les politiques d’expansió de les grans firmes cada vegada són més contingudes i s’allarga la presa de decisió d’implantar-se en una ciutat determinada. Per tant, el que volem és donar-los la màxima informació per convèncer-los de les oportunitats que té Vic. I ho fem per competir millor amb les altres ciutats que tenen unes característiques similars a la nostra.” De la mateixa manera, Vic Reactiva també ofereix “als nous emprenedors que estiguin plantejant-se obrir un comerç al centre totes les pautes bàsiques per iniciar-se com a nova activitat”. A part de la funció de consulta per a la creació de nova empresa, l’Associació també considera aquesta eina “de gran utilitat pel mateix comerciant que ja està establert a la ciutat perquè li proporciona més coneixement de l´entorn en el que es mou i el pot ajudar a definir noves estratègies o possibilitats de negoci.”

Aquesta serà una web que estarà en constant moviment sobretot en quant a la oferta de locals buits. Respecte el mix comercial, s’anirà actualitzant un cop l’any.

 CentreVic té previst fer una gestió de comercialització de la ciutat a través d’aquesta web a les diferents patronals comercials, webs d’emprenedoria i pàgines institucionals. També vol que www.vicreactiva.cat sigui la web de referència a la ciutat quan es busqui obrir un nou negoci a Vic des dels cercadors.

Compartir