Vic Comerç presenta el baròmetre de l’activitat comercial de Vic del 2015


Han tancat 78 establiments aquest últim any

L’equipament de la persona el sector que acapara més obertures i tancaments, seguit del sector serveis

Disminució moderada de locals buits però la desocupació es concentra al Remei-Estadi

Vic és atractiu per invertir però desigual: 82 empreses comercials han decidit invertir a Vic, pràcticament totes al centre de la ciutat

Centre Comercial Singular: es manté la posició predominant del comerç propi per sobre les cadenes i les franquícies

Baròmetre Activitat Comercial 2015

Vic, 16 d’abril 2015. Ahir al migdia es va presentar el baròmetre de l’activitat comercial de Vic d’aquest any. La presentació va anar a càrrec de Pere Trasserra, President de Vic Comerç, Toni Brachs i Marc Carol, vice-presidents, Anna Erra, Regidora de Comerç de l’Ajuntament de Vic i de Roger Noguer, Gerent de Vic Comerç.
Aquest baròmetre ha estat realitzat a partir del cens de les activitats comercials de 54 carrers repartits entre els dos eixos comercials naturals de la ciutat: el del centre de Vic (39) i el del sud (15) i la comparativa amb les dades recollides durant els últims anys.
Situació actual: Tancaments, obertures, creixement al centre i decreixement al sud i els sectors amb més mobilitat
Actualment els dos eixos comercials aglutinen el 80% de l’activitat comercial de la ciutat. Al centre de Vic hi ha 739 activitats comercials i 94 locals buits, que representen un 11% de l’àrea i el sud (Remei-Estadi) 228 activitats i 65 locals buits (21%).
Al llarg d’aquest any hi ha hagut 78 establiments que han abaixat la persiana (68 al centre i 10 al sud) i 80 que han obert (77 al centre per només 3 al sud).
El sector que més tancaments ha patit a Vic al llarg d’aquest període ha estat i d’una forma destacada el de l’equipament de la persona (22) i serveis (9), dos sectors amb una gran mobilitat comercial que també han estat els sectors d’on s’han obert més noves botigues (Equipament persona 26 i Serveis 13)
Locals buits i concentració de les zones fredes
Les xifra de 159 locals buits representen un 16,4% del total de locals de la ciutat.
El 54% dels carrers de Vic Centre disposen d’alta concentració comercial (menys d’un 10% de locals buits), en canvi, al Sud l’indicador comença a partir d’una desocupació del 10% en tots els carrers, essent majoria els que tenen més d’un 15% de desocupació.
Hi ha carrers que porten anys amb un alt índex de desocupació i no mostren cap símptoma de millora. Tenen un gran perill de no poder-se recuperar. Al centre, C. Nou, C. Sant Antoni, Rbla. Hospital, al sud, C. Del Remei, Ptge. Pla del Remei o Carrer Virrei Avilés.
Portal de La Rambla
Esdevé el carrer més emergent de Vic amb 7 obertures i 0 tancaments estan pràcticament a plena ocupació de tots els locals
Centre de Vic
El centre de Vic continua essent un centre urbà d’atracció amb uns sectors com l’alimentació, l’equipament de la persona, els serveis i hostaleria, que sumen més del 70% de les activitats.
Vic Sud
El Remei-Estadi perd activitat, augmenta la desocupació i es sustenta principalment de serveis, quotidià alimentari i hostaleria, que sumen pràcticament el 70% de les activitats.
Pere Trasserra, President de Vic Comerç ha destacat que “aquest baròmetre és el resultat d’un extens estudi que es va iniciar fa tres anys amb  la creació de la web VICREACTIVA.CAT i que ens ajuda a conèixer i a prendre el pols de l’estat del nostre comerç i saber quin el seu moviment i tendència. Per nosaltres és gran un indicador que ens permet fer comparatives per anys i treure conclusions rellevants”.
Per Toni Brachs, “primer de tot voldria destacar que estem satsifets que el 40% del teixit comercial censat en aquests dos eixos està associats a Vic Comerç, el rati és alt si mirem les mitjanes a altres ciutats”. D’altra banda però “ens precupa que l’activitat comercial s’està concentrant al centre i que els barris s’estiguin desertitzant amb la por que quedin barris dormitoris”. I afegia “el 50% de desocupació de la ciutat està al sud les dades son esfereïdores. Aquest será un dels cavalls de batalla que haurem de treballar més”.
Per la seva banda, Marc Carol ha demanat a les administracions que completin aquestes dades amb “dades econòmiques i de llocs de treball generats ja que és important per saber el que realment representa el nostre comerç a la ciutat”.
Segons Anna Erra “Vic continua tenint un pes comercial molt important”però “necessitem fer un pla de xoc als barris per recuperar la seva activitat comercial”. També recollia el guant quan afirmava que el Vic Reactiva “és un estudi que ens permet tenir una foto de la situació del comerç a la nostra ciutat i veig molt positiu que ho enriquim amb les dades econòmiques cara l’any que ve

 

Compartir