Presentació de l’Observatori dels Centres Urbans


Amb l’objectiu de millorar la competitivitat del comerç de proximitat, conèixer i fer el seguiment dels fluxos de persones a les àrees comercials urbanes i la incidència de l’activitat comercial en l’espai públic urbà, la Fundació Comerç  Ciutadà va encarregar un estudi al Departament de Geografia de la UAB, realitzat durant els anys 2016-17.

L’esmentat estudi es va centrar en les principals característiques de les vuit ciutats que formen part de la Fundació Comerç Ciutadà: Figueres, Mataró, Granollers, Olot, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Vic. Es van seguir les següents línies de treball: delimitació de l’àmbit de l’estudi; contextualització i especialització de l’oferta comercial de cadascuna de les ciutats; anàlisi de la trama urbana; coneixement de la tendència inicial dels fluxos de vianants analitzats a partir de les dades de comptatge automàtic. Les àrees comercials estudiades coincideixen amb els centres històrics i estan vianantitzades.

La presentació de l’ ”Observatori dels Centres Urbans” es va fer el dia 27 de febrer a la Sala d’Actes del Museu de Granollers, a càrrec de Muntsa Vilalta, directora general de Comerç; i va comptar amb la presencia del diputat de Comerç, Isaac Albert; els representants de la Fundació Comerç Ciutadà, Maria Costa i Jordi Obradors; i els responsables tècnics de l’observatori, Àngel Cebollada i Anna Vera, entre d’altres.

Entre les conclusions de l’estudi es destaca que els centres urbans de les ciutats monitoritzades han tingut un flux de vianants amb un volum global de 16.5 milions de vianants, amb una intensitat mitjana diària de 90.564 vianants per al període de 10 mesos analitzats. Així mateix, l’Observatori ha censat en total 5.172 locals comercials, dels que el 81,92% estan oberts.logo-fcc

Compartir