Vic Comerç i la UVic-UCC signen un conveni de col·laboració


El rector de la Universitat de Vic, el Sr. Jordi Montaña i el president de Vic Comerç, Antoni Brachs, s’han reunit per signar un acord de col·laboració.

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre la UVic-UCC i Vic Comerç a partir d’un seguit d’accions. Per una banda, es busca promoure les relacions de caràcter acadèmic, científic i professional entre ambdues institucions i poder desenvolupar activitats conjuntes en l’àmbit de la docència, la investigació, la transferència de coneixement i la difusió de matèries d’interès comú.

Per altra banda es busca també fomentar l’intercanvi recíproc d’informació sobre temes d’investigació, llibres, publicacions i altres recursos i materials d’interès per ambdues institucions i que aquestes puguin debatre i intercanviar experiències. El conveni també contempla que la UVic-UCC i Vic Comerç col·laborin en l’estudi i execució de projectes i iniciatives i que facilitin la formació de pràctiques dels estudiants de la universitat.

Finalment, a través d’aquest acord de col·laboració es busca explorar possibles vies de col·laboració que permetin integrar els avantatges de les targetes d’ambdues institucions i que aquestes es puguin facilitar espais l’una a l’altra quan es necessiti dur a terme accions de formació i difusió.

El nou conveni té una vigència inicial d’un any i es prorrogarà automàticament en períodes anuals successius, i podrà ser modificat i ampliat per acord mutu entre la UVic-UCC i Vic Comerç. El mateix acord estableix que la persona directora del Servei a la Comunitat Universitària i la persona gerent de Vic Comerç actuaran com a interlocutores.

 

foto

Compartir